עמוד:67

. Number the sentences in the correct order according to the story 2 מספרו את המשפטים בסדר הנכון לפי הסיפור . رقّموا الجمل بالترتيب الصحيح حسب القصّة . . a . The boy likes to play outside b . The wolf eats the sheep . c . The boy really sees a wolf . d . The boy tells the neighbors there is a wolf . e . The neighbors don’t go to help the boy . f . The neighbors go to catch the wolf . Circle the correct answer to complete each sentence . 3 The boy lives … . . 1 a . in a tree b . in a village The boy likes to … . . 2 a . help his mother and father b . climb trees The boy calls “Wolf ! Wolf ! ” The neighbors … . . 3 a . run to catch the wolf b . think the boy is funny The wolf is … . . 4 a . sad b . dangerous Answer the question about the end of the story . 4 Why don’t the neighbors run to help the boy ? How do you think the boy feels when he sees the wolf ? ( lines 14 - 19 ) 5 איך לדעתכם מרגיש הילד כשהוא רואה את הזאב ? كيف، حسب رأيكم، يشعر الولد عندما يرى الذئب؟ 1 הקיפו את התשובה הנכונה להשלמת כל משפט . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة لتكملوا كلّ جملة . ענו על השאלה על סוף הסיפור . أجيبوا عن الأسئلة حول نهاية القصّة . Unit 2 Time to Read 67

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר