עמוד:65

. Circle the correct answer to complete each sentence 2 הקיפו את התשובה הנכונה להשלמת כל משפט . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة لتكملوا كلّ جملة . . … Kate’s job is . 1 a . scary b . hard c . famous Kate is … . . 2 a . dangerous b . scared c . strong Complete the chart with the phrases below . 3 climbs walls meets friends watches movies plays basketball jumps from buildings What does Kate do at work ? What does Kate do on the weekend ? Answer the questions . 4 Why does Kate like her work ? . 1 What is Kate’s favorite movie ? . 2 What is your favorite movie ? Why ? 5 השלימו את הטבלה . أكملوا الجدول . ענו על השאלות . أجيبوا عن السؤالين . מהו הסרט האהוב עליך ? מדוע ? ما هو أفضل فيلم عليك؟ لماذا؟ Unit 2 Time to Read 65

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר