עמוד:60

Writing AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 58 Complete the sentences with the words below . 1 in at on I wash my face the morning . . 1 Mark takes walks Sunday . . 2 The children go to the sea 9 o’clock . . 3 His mother and father cook fish the evening . . 4 Ella meets her grandma Wednesday . . 5 The actress goes to work 2 o’clock . . 6 Answer the questions with the phrases below . Write complete sentences . 2 ענו על השאלות עם הביטויים שלמטה . כתבו משפטים שלמים . أجيبوا عن الأسئلة بالعبارات الواردة أدناه . أكتبوا جملاً كاملة . eat food watch TVread a book listen to music do homework play with friends swim in the pool have a snack What do you do on Sunday ? . 1 What do you do in the morning ? . 2 What do you do in the evening ? . 3 What do you do at 10 o’clock in the morning ? . 4 What do you do at 6 o’clock in the evening ? . 5 What do you do on Thursday ? . 6 השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة أدناه . in On Sunday I do my homework . 60

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר