עמוד:59

Speaking AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 57 NEW WORDS התאימו כל ביטוי ב - A לפירוש שלו ב - Match each phrase in A to its meaning in B . . B 1 لائموا كلّ عبارة في A مع معناها في B . Look at the pictures . Complete the sentences with the phrases in exercise 1 . 2 הסתכלו בתמונות . השלימו את המשפטים עם הביטויים שבתרגיל 1 . أنظروا إلى الصور . أكملوا الجمل بالعبارات الواردة في تمرين 1 . A I live in . 1 in the afternoon . 2 on the weekend . 3 I live with . 4 go skateboarding . 5 your job . 6 B אחר הצהריים / بعد الظهر . a להחליק בסקייטבורד / يتزحلق بلوحة تزحلق . b אני גר עם / أنا أسكن مع . c התפקיד שלך / وظيفتك . d בסוף השבוע / في نهاية الأسبوع . e 1 אני גר ב - / أنا أسكن في . f in the afternoon I meet my friends . My Week Thursday go swimming Friday meet friends Saturday meet friends I like to . a big city . my grandma and grandpa . I think is great . You meet different people every day . I like to read . in the afternoon 1 5 43 2 6 Unit 2 Part 3 59

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר