עמוד:58

Present Simple AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 56 WH - QUESTIONS Circle the correct word to complete each question . Use the answers in brackets to 1 help you . הקיפו את המילה הנכונה להשלמת כל שאלה . היעזרו בתשובות שבסוגריים . ضعوا دائرة حول الكلمة المناسبة لإكمال كلّ سؤال . إستعينوا بالإجابات الواردة بين القوسين . ) . Where / Why does she live ? ( In Be’er Sheva . 1 Who / What do you want to cook ? ( Rice . ) . 2 When / Where do they go to school ? ( At 8 : 00 . ) . 3 What / Why does he listen to the radio ? ( Because he likes music . ) . 4 Who / How do you meet every day ? ( My friends . ) . 5 התאימו כל שאלה לתשובה . . Match each question to its answer 2 لائموا كل سؤال مع إجابة . Questions Who do you talk to on the phone ? . 1 Where does your friend live ? . 2 When do you have judo ? . 3 What does your mom take to work ? . 4 Why do you like this movie ? . 5 Answers a . Every Thursday . b . Her computer . c . In Tel Aviv . d . Because it’s scary . e . Ayala . 1 Choose the correct word to complete each question . Then answer the questions with the 3 phrases below . בחרו במילה הנכונה להשלמת כל שאלה . לאחר מכן, ענו על השאלות עם הביטויים שלמטה . إختاروا الكلمة المناسبة لإكمال كلّ جملة، ثمّ أجيبوا عن الأسئلة بالعبارات الواردة أدناه . . Every Sunday . In Ashdod . My mother and father . We like to go to the sea Bill : When do / does you meet your sister ? Dan : 1 . Bill : Who do / does you go with ? Dan : 2 . Bill : Where does your sister live / lives ? Dan : 3 . Bill : What do you like / likes to do there ? Dan : 4 . Every Sunday . 58

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר