עמוד:57

. Complete the questions with the words below 3 Do Does wolves live in the forest ? . 1 Ruti take photos on her phone ? . 2 the kids have fun at home ? . 3 the pupils do homework ? . 4 your mother bring delicious snacks to the party ? . 5 a Write questions . Use the chart below . 4 Do Does you your friends your mother your father eat play read like chocolate ? snacks ? football ? tennis ? computer games ? books ? . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 b Answer the questions above so they are true for you . Use the chart to help you . ענו על השאלות לגביכם . היעזרו בטבלה . أجيبوا عن الأسئلة بحيث تكون صحيحة بالنسبة لكم . إستعينوا بالجدول . Yes, No, I they he she do . don’t . does . doesn’t . . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 השלימו את השאלות עם המילים שלמטה . أكملوا الأسئلة بالكلمات الواردة أدناه . Do כתבו שאלות . השתמשו בטבלה . أكتبوا أسئلة . إستعملوا الجدول . ? Do you play tennis Unit 2 Part 3 57

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר