עמוד:55

Speaking AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 53 NEW WORDS התאימו כל ביטוי ב - A לפירוש שלו ב - Match each phrase in A to its meaning in B . . B 1 لائموا كلّ عبارة في A مع معناها في B . Complete the dialogues with the phrases in exercise 1 . 2 השלימו את השיחות עם הביטויים שבתרגיל 1 . أكملوا الحوارات بالعبارات من تمرين 1 . ? Ben Who is your hero Danny My dad . Ben Why is he your hero ? Danny I think 1 . from other people . He loves to ! . 2 . ) בדיחות / نكت ( tell jokes Rachel Who is your favorite character in this book ? Elana . Amit 3 . Rachel Why do you like her ? Amit 4 . she is a kind person . Rachel Is she brave ? Amit Yes, 5 . . She does many brave things . She likes to climb tall mountains . Rachel What other things does she do ? Amit She likes to have fun . Her friends think . . 6 he is different A My favorite character is . 1 I like her because . 2 she is brave . 3 he is very funny . 4 he is different . 5 she has good ideas . 6 B הוא מאוד מצחיק / هو مضحك جدًا . a יש לה רעיונות טובים / لديها أفكار جيدة . b אני אוהב אותה כי / أنا أحبّها لأن . c הדמות האהובה עלי היא / أح بّ شخصية عندي هي . d היא אמיצה / هي شجّاعة . e הוא שונה / هو مختلف . f 1 Unit 2 Part 3 55

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר