עמוד:44

A alone . 1 catch . 2 forest . 3 garden . 4 because . 5 B יער / غابة . a לבד / لوحده . b כיוון ש - , כי / لأن . c גינה / حديقة . d לתפוס / يمسك . e 1 Complete the sentences with the words in exercise 2 . 3 השלימו את המשפטים עם המילים שבתרגיל 2 . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة في تمرين 2 . . Tom is . His friends are at the park . 1 The wolf lives in the . . 2 My dog loves to balls . . 3 I eat a snack I am hungry . . 4 The children play in the . . 5 alone התאימו כל מילה ב - A לפירוש שלה ב - Match each word in A to its meaning in B . . B 2 لائموا كل كلمة Aيف مع معناها Bيف . Reading STUDENT’S BOOK, PAGE 40, EXERCISE 2 GET READY Read the words . Then write them on the stairs : 1 = easy for me, 5 = hard for me . 1 קראו את המילים . לאחר מכן, כתבו אותן על המדרגות : 1 = קל עבורי, 5 = קשה עבורי . إقرأوا الكلمات، ثمّ اكتبوها على الدرجات : 1 = سهل بالنسبة لي، 5 = صعب بالنسبة لي . What’s in a Story ? Part 2 REMEMBER 5 4 3 2 1 alone because catch forest garden 44

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר