עמוד:33

. Complete the sentences with the words below 3 sea hero live kids angry My favorite is Spiderman . . 1 The children are scared of the dog . . 2 Tom and Yoni in a small town . . 3 The do homework at home . . 4 We go to the every Friday . . 5 Complete the dialogues with the phrases below . 4 What’s your favorite Me, too ! AMIT food ? . 1 DINAI love pasta . AMIT It’s delicious . I like the color take photos TOMWhat is your favorite hobby ? . 2 RAFII like to on my phone . ELLAI like to paint . red . every Friday a bit of SIVANWhat do you do ? . 3 MAYA I do homework and watch movies . השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة أدناه . השלימו את השיחות עם הביטויים שלמטה . أكملوا الحوارات بالعبارات الواردة أدناه . 33 Unit 1 1 2 3 4 5 Review Review

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר