עמוד:31

. Circle the correct answer 2 Ella is … years old . . 1 a . 10 b . 11 c . 12 Ella lives in … . . 2 a . London b . Paris c . Jerusalem Answer the question . 3 Who is Ella’s favorite actress ? Ella has many hobbies . Write TWO things that Ella likes to do . 4 לאלה יש הרבה תחביבים . כתבו שני דברים שאלה אוהבת לעשות . تمارس إيلا الكثير من الهوايات . أكتبوا نشاطين تفضّل إيلا القيام بهما . . 1 . 2 . Ella wants to be a famous actress . How do we know ? Complete the sentence 5 אלה רוצה להיות שחקנית מפורסמת . איך אנו יודעים זאת ? השלימו את המשפט . تريد إيلا أن تكون ممثّلة مشهورة . كيف نعرف ذلك؟ أكملوا الجملة . ” . “ She says, הקיפו את התשובה הנכונה . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة . ענו על השאלה . أجيبوا عن السؤال . Unit 1 Time to Read 31

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר