עמוד:29

. Are the sentences true ( T ) or false ( F ) ? Correct the false sentences 2 האם המשפטים נכונים ) T = true ( או לא נכונים ) F = false ( ? תקנו את המשפטים שאינם נכונים . هل الجمل صحيحة ( T = true ) أم غير صحيحة ( F = false ) ؟ صحّحوا الجمل غير الصحيحة . . Dan is Ben’s father . 1 Grandpa Dan loves cars . . 2 There are not many cars at the scrap yard . . 3 What does Grandpa Dan do ? Tick ( 3 ) THREE things . 3 מה עושה סבא דן ? סמנו ב - 3 שלוש פעולות . ماذا يعمل الجدّ دان؟ ضعوا 3 بجانب ثلاثة نشاطات . . He paints old cars . 1 He washes new cars . . 2 He takes old cars home . . 3 He fixes old cars . . 4 old cars . ) מוכר / يبيع ( He sells . 5 Answer the questions . 4 Who is Ben’s hero ? . 1 Who is your hero ? Why ? . 2 ענו על השאלות . أجيبوا عن السؤالين . Unit 1 Time to Read 29

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר