עמוד:28

קראו את הקטע . . Read the text 1 إقرأوا النص . 1 Time to Read cars . It is his favorite hobby . I like to ) לתקן / يصلّح ( Grandpa Dan loves to fix watch him . ) מגרש גרוטאות / ساحة خردة ( Grandpa Dan and I sometimes go to the scrap yard in town . There are many cars there . They are very old . We take a lot of cars home to fix . At home, Grandpa Dan fixes the cars . He is great at this . I like to help ) קונים / يشترون ( Grandpa Dan wash and paint the cars . Sometimes people buy the cars . I like to work with Grandpa Dan . I like to be with him . He is my hero . by Ben Samson Gr a n d pa Da n AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 30 28

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר