עמוד:25

3 BEFORE YOU READAFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 25, EXERCISE Write each word below next to its meaning . They are in alphabetical order . 1 כתבו את המילים ליד הפירושים שלהן . המילים יהיו לפי סדר האלפבית . أكتبوا الكلمات إلى جانب معانيها . سترتّب الكلمات حسب الترتيب الأبجدي . NEW WORDS idea want to be hear but great him ready stop it's not fair help kid need angry who MY DICTIONARY . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 ' . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 Write the words in English to find the missing word in the sentence below . 2 כתבו את המילים באנגלית כדי למצוא את המילה החסרה במשפט שלמטה . أكتبوا الكلمات بالإنجليزية لإيجاد الكلمة الناقصة في الجملة الواردة أدناه . לשמוע / يسمع . 1 לעזור / يساعد . 2 נהדר / رائع . 3 צריך / يحتاج إلى . 4 רעיון / فكرة . 5 זה לא הוגן / ذلك ليس عادلاً . 6 כועס / غاضب . 7 כועס / غاضب yna g r אבל / لكن נהדר / رائع לשמוע / يسمع לעזור / يساعد אותו / له، إياه רעיון / فكرة זה לא הוגן / ذلك ليس عادلاً ילד / ولد צריך / يحتاج إلى מוכן / جاهز، مستعد לעצור / يتوقف רוצה להיות / يريد أن يكون מי / مَن u e e h m a i n f k d a t w t b o eh a r ‘ ➞ My favorite hobby is . Unit 1 Part 4 25

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר