עמוד:23

Speaking AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 23 NEW WORDS התאימו כל ביטוי ב - A לפירוש שלו ב - Match each phrase in A to its meaning in B . . B 1 لائموا كلّ عبارة في A مع معناها في B . Complete the dialogue with the phrases in exercise 1 . 2 השלימו את השיחה עם הביטויים שבתרגיל 1 . أكملوا الحوار بالعبارات الواردة في تمرين 1 . A we eat . 1 it’s delicious . 2 a bit of . 3 my favorite food . 4 every Friday . 5 B קצת מ - / قليل من . a כל יום שישי / كلّ يوم جمعة . b אנחנו אוכלים / نأكل . c זה טעים מאוד / إنه لذيذ . d המאכל האהוב עליי / أح بّ طعام عندي . e 1 What is “maklooba” ? When do you eat it ? My dad makes “maklooba” . It is my favorite food . . 1 It has chicken and rice . I love it – . . 2 ) שם / أضع ( Sometimes I put ketchup on it . . 3 In my family, 4 . “maklooba” 5 . . at home . Unit 1 Part 3 23

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר