עמוד:20

21 Review : have / has AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE Write the words below in the correct place . 1 Ihe they it we you she have has Circle the correct answer to complete each sentence . 2 הקיפו את התשובה הנכונה להשלמת כל משפט . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة لتكملوا كلّ جملة . . Oren has / have a notebook and a ruler . 1 You has / have a red T - shirt . . 2 Benny has / have a small bedroom . . 3 Jack and Emily has / have a baby sister . . 4 Anna has / have a guitar . . 5 We has / have a nice house . . 6 Write sentences . Use the chart to help you . 3 I The teacher Tom and Rachel Dana Amir has have a football . a book . a sandwich . an apple . black hair . Amir . 1 The teacher . 2 Tom and Rachel . 3 Dana . 4 I . 5 כתבו את המילים שלמטה במקום הנכון . أكتبوا الكلمات الواردة أدناه في المكان المناسب . I כתבו משפטים . היעזרו בטבלה . أكتبوا جملاً . إستعينوا بالجدول . . has a football 20

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר