עמוד:19

3 BEFORE YOU READAFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 19, EXERCISE Write each word next to its meaning . They are in alphabetical order . 1 כתבו את המילים ליד הפירושים שלהן . המילים יהיו לפי סדר האלפבית . أكتبوا الكلمات إلى جانب معانيها . سترتّب الكلمات حسب الترتيب الأبجدي . NEW WORDS actress famous tell take work very kind so snack a lot of people brave sea movie sometimes MY DICTIONARY . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 Use the code to write the words . 2 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 . 1 . 5 915113028159191 . 2 . 6 0211150252121 . 3 . 7 1194142811225 . 4 . 8 32518111915131502931591 es a ta l o o f c a o i m e e c o i t l y r השתמשו בצופן כדי לכתוב את המילים . إستعملوا الشفرة لكتابة الكلمات . הרבה / كثير من שחקנית / ممثّلة אמיץ / شجاع מפורסם / مشهور טוב לב, אדיב / طيب القلب، أديب סרט / فيلم אנשים / ناس ים / بحر חטיף / مسلٍ אז / لذلك לפעמים / أحيانًا לקחת / يأخذ לספר, להגיד / يحكي، يقول מאוד / جدًا לעבוד / يعمل 3 Unit 1 Part 19

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר