עמוד:18

A hero . 1 children . 2 pet . 3 also . 4 watch . 5 B גם / أيضًا . a גיבור / بطل . b ילדים / أولاد . c חיית מחמד / حيوان أليف . d לצפות / يشاهد . e 1 התאימו כל מילה ב - A לפירוש שלה ב - Match each word in A to its meaning in B . . B 2 لائموا كل كلمة Aيف مع معناها Bيف . Complete the sentences with the words in exercise 2 . 3 השלימו את המשפטים עם המילים שבתרגיל 2 . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة في تمرين 2 . . My mom has four – two boys and two girls . 1 Sarah likes to TV . . 2 I love my grandpa . He is my . . 3 Tamir likes the color red . He likes yellow . . 4 Eden has one . It is a rabbit . . 5 children Reading STUDENT’S BOOK, PAGE 18, EXERCISE 2 GET READY Read the words . Then write them on the stairs : 1 = easy for me, 5 = hard for me . 1 קראו את המילים . לאחר מכן, כתבו אותן על המדרגות : 1 = קל עבורי, 5 = קשה עבורי . إقرأوا الكلمات، ثمّ اكتبوها على الدرجات : 1 = سهل بالنسبة لي، 5 = صعب بالنسبة لي . Wonder Woman Part 3 REMEMBER 5 4 3 2 1 also children hero pet watch 18

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר