עמוד:16

. 1 Look at the pictures . Complete the sentences with the phrases in exercise 2 הסתכלו בתמונות . השלימו את המשפטים עם הביטויים שבתרגיל 1 . أنظروا إلى الصور . أكملوا الجمل بالعبارات الواردة في تمرين 1 . Speaking AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 16 NEW WORDS התאימו כל ביטוי ב - A לפירוש שלו ב - Match each phrase in A to its meaning in B . . B 1 لائموا كلّ عبارة في A مع معناها في B . I can on the radio . listen to music I in my bedroom . I can to Dana . I can with my camera . John can talk to Mark . A on a computer . 1 on a phone . 2 do homework . 3 listen to music . 4 take photos . 5 make a call . 6 B להתקשר / يتّصل هاتفيًا . a להאזין למוזיקה / يستمع إلى الموسيقى . b בטלפון / بالهاتف . c לעשות שיעורי בית / يحضر الوظائف المنزلية . d במחשב / على الحاسوب . e 1 לצלם תמונות / يلتقط صورًا . f We can play a game . 1 3 2 4 6 5 16

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר