עמוד:15

. Look at the pictures . Complete the sentences with the words below 3 הסתכלו בתמונות . השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה . أنظروا إلى الصور . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة أدناه . also wash catch give many scared of 1 2 3 4 5 6 The boys are the dogs . scared of I an apple for my brother . Alex and Sam food to the fish . Mika can the ball . Kim and Shelly see a giraffe at the zoo . They see a monkey . Moshe has pencils . Unit 1 Part 2 15

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר