עמוד:13

. Look at the picture . Write three sentences . Use the chart below to help you 3 הסתכלו בתמונה . כתבו שלושה משפטים . היעזרו בטבלה שלמטה . أنظروا إلى الصورة . أكتبوا ثلاثة جمل . إستعينوا بالجدول الوارد أدناه . There is There are a family children a woman a grandfather a ball a cat balloons in the living room . on the sofa . on the mat . on the floor . on the chair . . 1 . 2 . 3 . 4 There is a cat on the floor . Unit 1 Part 2 13

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר