עמוד:12

13 Review : There is / There are AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE Complete the chart with the words below . 1 a notebook cameras a zebra a pen teachers an elephant computers books telephones an avocado There is … . There are … . a notebook Complete the sentences with the words below . Then look at the pictures and circle 2 the correct answer . השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה . לאחר מכן, הסתכלו בתמונות והקיפו את התשובה הנכונה . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة أدناه، ثمّ انظروا إلى الصور فضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة . There is There are השלימו את הטבלה עם המילים שלמטה . أكملوا الجدول بالكلمات الواردة أدناه . . a m an in the car / on the bus . 1 five pens on the book / on the sofa . . 2 a ball on the bed / on the chair . . 3 two children at home / in the park . . 4 an elephant in the jungle / at school . . 5 There is 12

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר