עמוד:11

3 BEFORE YOU READAFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 13, EXERCISE Write each word next to its meaning . They are in alphabetical order . 1 כתבו את המילים ליד הפירושים שלהן . המילים יהיו לפי סדר האלפבית . أكتبوا الكلمات إلى جانب معانيها . سترتّب الكلمات حسب الترتيب الأبجدي . NEW WORDS children monster catch also give live carry many mountain wash save town climb scared of MY DICTIONARY . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 la o y c h b v e a s n v s o o s Circle ten words in the wordsnake . Then write them below . 2 הקיפו עשר מילים בנחש המילים . לאחר מכן, כתבו אותן למטה . ضعوا دائرة حول عشر كلمات في ثعبان الكلمات، ثمّ اكتبوها أدناه . גם / أيضًا לשאת, לסחוב / يحمل לתפוס / يمسك ילדים / أولاد לטפס / يتسلق، يصعد לתת / يعطي לחיות, לגור / يعيش، يسكن הרבה / كثير מפלצת / غول، مسخ הר / جبل להציל / ينقذ מפחד מ - / خائف من עיר, עיירה / مدينة صغيرة، بلدة לשטוף, לרחוץ / ينظّف، يغسل c h i l d r e n a l s o givecarrysav e c a t c h w a s h m a n y m o n s t e r l i v e . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 children 6 . . 7 . 8 . 9 . 10 s Unit 1 Part 2 11

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר