עמוד:10

Reading STUDENT’S BOOK, PAGE 12, EXERCISE 2 GET READY Read the words . Then write them on the stairs : 1 = easy for me, 6 = hard for me . 1 קראו את המילים . לאחר מכן, כתבו אותן על המדרגות : 1 = קל עבורי, 6 = קשה עבורי . إقرأوا الكلمات، ثمّ اكتبوها على الدرجات : 1 = سهل بالنسبة لي، 6 = صعب بالنسبة لي . Video Game Hero Part 2 A tall . 1 from . 2 play with . 3 short . 4 leg . 5 long . 6 B קצר, נמוך / قصير، قصير القامة . a גבוה / طويل القامة . b ארוך / طويل . c רגל / رِجل . d מ - / مِن . e לשחק עם / يلعب مع . f 1 התאימו כל מילה ב - A לפירוש שלה ב - Match each word in A to its meaning in B . . B 2 لائموا كل كلمة Aيف مع معناها Bيف . Complete the sentences with the words in exercise 2 . 3 השלימו את המשפטים עם המילים שבתרגיל 2 . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة في تمرين 2 . . The snake is and green . 1 My dog has three black legs and one white . . 2 Avi likes to friends at school . . 3 The giraffe is . . 4 I have a big bag . It’s my mom . . 5 The rabbit is and white . . 6 long REMEMBER 5 4 3 2 1 from leg long play with short tall 6 10

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר