עמוד:9

Speaking AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 11 NEW WORDS התאימו כל ביטוי ב - A לפירוש שלו ב - Match each phrase in A to its meaning in B . . B 1 لائموا كلّ عبارة في A مع معناها في B . Complete the dialogue with the phrases in exercise 1 . 2 השלימו את השיחה עם הביטויים שבתרגיל 1 . أكملوا الحوارات بالعبارات الواردة في تمرين 1 . A my favorite sports are . 1 my hero is . 2 my favorite pet is . 3 I like the color . 4 Me, too ! . 5 What’s your favorite … ? . 6 B הגיבור שלי הוא / البطل خاصّتي هو . a מה ה - . . . האהוב עליך ? / ما هو الـ . . . المفضّل عليك؟ . b ענפי הספורט האהובים עליי הם / أحبّ أنواع رياضية عندي هي . c אני אוהב את הצבע / أنا أحبّ اللون . d חיית המחמד האהובה עליי היא / أح بّ حيوان أليف عندي هو . e גם אני ! / أنا أيضًا ! . f 1 football and tennis . My favorite sports are What are your favorite sports ? 1 Is Amir your hero ? 3 a cat . What is your favorite pet ? 2 My favorite hobby is football . hobby ? 4 I love pizza . 5 It’s my favorite food . Yes . Amir . Unit 1 Part 1 9

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר