עמוד:6

. Complete the sentences with the words below 2 am is are Anita at school . . 1 Kim and I at the cinema . . 2 Isad . . 3 My dad in the living room . . 4 Tim and Ben at the park . . 5 Lital in London . . 6 Look at the picture . Write three sentences . Use the chart to help you . 3 הסתכלו בתמונה . כתבו שלושה משפטים . היעזרו בטבלה . أنظروا إلى الصورة . أكتبوا ثلاثة جمل . إستعينوا بالجدول . Tal David Yuval and Gal They are is at school . a boy . happy . a teacher . girls . . 1 . 2 . 3 . 4 השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة أدناه . is Tal is a boy . Review : am / is / are AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 10 Write the words below in the correct place . 1 Iyou it they he she we am is are כתבו את המילים שלמטה במקום הנכון . أكتبوا الكلمات الواردة أدناه في المكان المناسب . I GalYuvalTal David 6

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר