עמוד:5

3 BEFORE YOU READAFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 9, EXERCISE Write each word next to its meaning . They are in alphabetical order . 1 כתבו את המילים ליד הפירושים שלהן . המילים יהיו לפי סדר האלפבית . أكتبوا الكلمات إلى جانب معانيها . سترتّب الكلمات حسب الترتيب الأبجدي . NEW WORDS favorite hero cook my thing watch hobby paint your pet MY DICTIONARY . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 לבשל / يطبخ، يطهو אהוב, מועדף / مفضّل גיבור / بطل תחביב / هواية שלי / لي، تابع لي לצייר / يرسم חיית מחמד / حيوان أليف דבר / شيء לִצְפות / يشاهد שלך, שלכם, שלכן / تابع لك / لكم / لكن oc o k o e y m n t t c u hntrszndgm etirovafhy yjhhtniapi ozoxcefhct uebpovopbt rubaotbe y a ptyfkhctaw qsorehcywe gnihtminrv Translate the words and circle them in the puzzle . 2 תרגמו כל מילה והקיפו אותה בתפזורת . ترجموا كلّ كلمة فضعوا دائرة حولها في لغز الكلمات المبعثرة . favorite . 1 my . 2 hero . 3 hobby . 4 cook . 5 paint . 6 thing . 7 pet . 8 watch . 9 your . 10 אהוב, מועדף / مفضّل 1 Unit 1 Part 5

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר