עמוד:161

Adverbs Spelling rules for adverbs When the adjective ends in the letter y after a consonant, we drop the y and add - ily . • כאשר שם התואר מסתיים באות y ולפניה יש עיצור, משמיטים את האות y ומוסיפים ily - . عندما تنتهي الصفة بالحرف y ويأتي قبله حرف ساكن، يُحذف الحرف y وتضاف ily - . hap py – happ ily When the adjective ends in the letter e , we add - ly . • כאשר שם התואר מסתיים באות e , מוסיפים ly - . عندما تنتهي الصفة بالحرف e ، يضاف ly - . nic e – nice ly When the adjective ends in the letter l , we add - ly . • כאשר שם התואר מסתיים באות l , מוסיפים ly - . عندما تنتهي الصفة بالحرف l ، يضاف ly - . carefu l – careful ly When the adjective ends in the letters le , we drop the e and add - y . • כאשר שם התואר מסתיים באותיות le , משמיטים את האות e ומוסיפים y - . عندما تنتهي الصفة بالحرفين le ، يُحذف الحرف e ويضاف y - . terrib le – terribl y Spelling rules for irregular forms good – well hard – hard fast – fast I draw well . My friend studies hard . She runs fast . 161

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר