עמוד:149

Listening Preparing for a Tornado You are going to listen to an interview about tornadoes and how to keep safe during one . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ . With a partner, talk about the pictures 2 Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . It is important to … You’re right . It’s also a good idea to … I agree, but … שוחחו על התמונות . تحدّثوا عن الصورتين . 147 Workbook, page › NEW Words B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . advice pick ( v ) immediately informationextra flashlightbasement battery first - aid kit keep safe Workbook, page 148 › 21 enough tornado windowrescue worker safemean ( v ) prepare … 149 5 UNITPART 2

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר