עמוד:147

Answer the questions about the article . D When and where did the Hurricane Irma start ? ( lines 1 - 6 ) . 1 a . Choose the correct answer, yes or no . ( lines 1 - 6 ) . 2 The hurricane caused a lot of damage on the Caribbean Islands . YES / NO b . Copy a sentence from the article that shows this . What do we learn about Mary Collins ? ( lines 7 - 11 ) . 3 a . She was afraid of the hurricane . b . She comes from Iceland . c . She moved to Florida . Where was David Nash when the hurricane hit his city ? ( lines 12 - 19 ) . 4 a . At his parents’ home . b . With friends in Washington, D . C . c . With his family in Tampa, Florida . How did the hurricane damage David’s home ? ( lines 12 - 19 ) . 5 Complete the sentence . It broke … . What do you think happened to the dogs and cats that were found by the rescue . 6 workers ? ( lines 20 - 22 ) Which places in the article are E mentioned on the map below ? ענו על השאלות על המאמר . أجيبوا عن الأسئلة حول المقال . אילו מקומות מהמאמר מופיעים במפה למטה ? أي أماكن مذكورة في المقال واردة في الخريطة أدناه . מסלול / مسار path * U . S . A . Cuba Florida Jamaica Haiti The Bahamas Puerto Rico Barbuda Dominican Republic St . Martin Th e Pat h * of Hu rricane Irma 147 5 UNITPART 2

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר