עמוד:143

Future with will : Questions YES / NO QUESTIONS he / she / it Will I / you we / they verb the rest of the question ? Will you have enough time ? Yes, I will . / No, I won’t . WH - QUESTIONS he / she / it Wh - word will I / you we / they verb the rest of the question ? When will you come home ? Write Yes / No questions with the words in B the correct order . Then look at the pictures and answer the questions . go for a hike / will / Laura / this afternoon / ? . 1 Will Laura go for a hike this afternoon ? Yes, she will . hot / it / will / be / tomorrow / ? . 2 will / Guy / the race / win / ? . 3 the farmer / rest / today / will / ? . 4 כיתבו שאלות וענו עליהן . أكتبوا أسئلة وأجيبوا عنها . I’m not sure . Maybe on another planet . Where will people live ? Workbook, page 141 › C Complete the Wh - questions about the 1 future in your own words . Where will people … ? . 1 What will they … ? . 2 With a partner, ask and answer each 2 other’s questions . השלימו את השאלות . أكملوا الأسئلة . ? … When will they . 3 How will their children … ? . 4 שאלו וענו על שאלות . إسألوا فأجيبوا عن الأسئلة . 4 32 1 143 5 1 UNITPART

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר