עמוד:155

. I like to go to the beach Me, too ! D Match the sentences to the pictures . 1 He is skating on a lake . . 1 He is wearing shorts . . 2 He is riding his bike . . 3 He is going for a hike . . 4 He is skiing . . 5 He is throwing a snowball . . 6 התאימו את המשפטים לתמונות . لائموا كلّ جملة لصورة . a b c Which THREE pictures are connected 2 to the poem ? Why ? In the poem, the writer uses rhyme . E Find the words in the poem that rhyme with the words below . play ( line 7 ) day . 1 hike ( line 13 ) . 2 know ( line 18 ) . 3 fun ( line 23 ) . 4 Tell your partner what you like to do in F the summer vacation . Use the ideas in the poem on page 154 to help you . אילו שלוש תמונות קשורות לשיר ? מדוע ? أيّ ثلاث صور تتعلّق بالقصيدة؟ لماذا؟ מצאו את המילים המתחרזות . جدوا الكلمات المتقافية . שוחחו עם חבר . تحدّثوا مع زميل . 155 Workbook, page › d e f 155 5 UNITPART 3 UNIT 1 PART 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר