עמוד:153

Reading a Poem You are going to read a poem about the summer . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ . With a partner, talk about the pictures 2 Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . I’d like to … I agree . I also like to … Not me . I don’t like to … שוחחו על התמונות . تحدّثوا عن الصور . 3 PART B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . NEW Words dear shorts whenever seemmiss ( someone ) summertimeguess ( v ) joinfavorite glad don’t mind long after stay awake swim suit Workbook, page 154 › 2 1 go for a hike withoutvisit ( v ) wearride a bike summerhot outside Workbook, page 153 › 153 5 UNITPART 3 UNIT 1 PART 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר