עמוד:121

Reading You are going to read an interview about a huge snowstorm in the U . S . A . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ 3 PART cause ( v ) went onsnow ( n, v ) untillast ( v ) problemsenough important With a partner, talk about the picture . Use the words 2 in exercise A1 and the phrases below to help you . I think … I agree … I’m not sure . Maybe … שוחחו על התמונה . تحدّثوا عن الصورة . 120 Workbook, page › NEW Words B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . airport amount ( n ) closed ( adj ) damage ( n ) huge prepare often radio speak / spoke reporter store ( n ) storm sure all right weather report Workbook, page 121 › 121 4 UNITPART 3 UNIT 1 PART 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר