עמוד:116

Reading You are going to read webpage articles about two special kinds of animals . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ bird special the samefreezing cold growfast flydangerous excellent With a partner, talk about the pictures . Use the words 2 in exercise A1 and the phrases below to help you . I think … I love … You’re right, but … שוחחו על התמונות . تحدّثوا عن الصورتين . 115 Workbook, page › B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . NEW Words cute weighlearn underhalf large keep warm over … minutes Workbook, page 116 › own trueprotect small 2 PART Penguin 1 Polar Bears 2 116

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר