עמוד:108

NEW Words Reading You are going to read an ad and some reviews about an ice - skating center . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ ) change ( v vacationticket save moneyonline readyfall / fell ice With a partner, talk about the pictures . 2 Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . I’d love to … I agree, but … I don’t like to … שוחחו על התמונות . تحدّثوا عن الصور . B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . birthday break / broke check ( v ) delicious teacherprice skate ( v ) holiday lessonenjoy except at all by the way for all ages opening hours too many Workbook, page 105 › Workbook, page 104 › 1 PART 32 1 108

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר