עמוד:134

Review Band I a bit all right almost at all Expansion airport amount ( n ) athlete by the way birthday break / broke can’t help ( doing something ) change someone’s ) ( mind check ( v ) closed ( adj ) cry enjoy fast ( adj, adv ) cute damage ( n ) delicious dinner for all ages for example game half except feed history holiday head in fact large learn huge keep warm let opening hours A Translate each expression into English . 1 לא יכול שלא / لا يمكنني ألا . 3 יותר מדי / أكثر مما ينبغي . 1 שעות פתיחה / ساعات الفتح . 4 כדאי לך, מוטב ש - / من الأفضل أن . 2 Complete the sentences with the 2 expressions in exercise A1 . Doris … talking about the puppy . . 1 Charles is online . He is checking the … of the swimming pool . . 2 There are … people in the store . I’ll come back later . . 3 It’s late . … go home now . . 4 Choose the correct answer . B We went to a restaurant and had a delicious / cute meal . . 1 The game / reporter asked many questions . . 2 Rosh Hashana is my favorite lesson / holiday . . 3 The students listened to their success / teacher . . 4 There are many tourists at the airport / radio . . 5 Complete the sentences with the adverb C form of the adjectives in bold . This work is easy . I can do it … . . 1 My mom is a good driver . She drives … . . 2 Kate is a quiet girl . She always speaks … . . 3 They are hard workers . They work … . . 4 George is a lucky man . … , he didn’t fall . . 5 תרגמו לאנגלית . ترجموا للإنجليزية . השלימו את המשפטים עם הביטויים שלמעלה . أكملوا الجمل بالعبارات الواردة أعلاه . בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . השלימו את המשפטים . أكملوا الجمل . 134

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר