עמוד:129

Reading a Story and a girl who ) כלבלב משוטט / جرو ضالّ ( You are going to read a story about a stray puppy brings it home . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ 4 PART B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . NEW Words almost surprising upsetlet smartfeed headcry dinner can’t help ( doing something ) you’d betterchange ( someone’s ) mind pick up Workbook, page 129 › With a partner, talk about the picture . Use the 2 words in exercise A1 and the phrases below to help you . It looks like … I agree . It’s important … I’m not sure . Maybe … שוחחו על התמונה . تحدّثوا عن الصورة . 128 Workbook, page › city wintersnow ( n ) stayroad right awayfreezing cold puppy 129 4 UNITPART 4

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר