עמוד:127

Past Simple : Wh - Questions In Wh - questions, the Wh - word comes before did . We use the base form of the verb . בשאלות - Wh , מילת ה - when, what, where, why, how ( Wh ) באה לפני did . משתמשים בצורה הבסיסית של הפועל . في أسئلة - Wh ، تأتي كلمة - when, what, where, why, how ( Wh ) قبل did . تُستعمل صيغة الفعل الأساسية . ? Wh - word did I / you / he / she / it / we / they verb the rest of the question How did you prepare for the storm ? Write questions with the words in E כיתבו שאלות עם המילים שבטבלה . . the chart أكتبوا أسئلة مع الكلمات الواردة في الجدول . 127 Workbook, page › What did you buy this week ? F Put the words in the correct order to 1 form Wh - questions . you / what / this week / did / buy / ? . 1 What did you buy this week ? go / you / did / on vacation / last summer / where / ? . 2 you / when / come / did / home / yesterday / ? . 3 get / how / you / did / to school / today / ? . 4 call / who / you / did / today / ? . 5 With a partner, ask and answer the 2 questions in exercise F1 . סדרו את המילים בסדר הנכון . رتّبوا الكلمات حسب الترتيب الصحيح . שאלו וענו על השאלות . إسألوا وأجيبوا عن الأسئلة . . . . I bought When did they travel to Paris ? When What Why Where Who How did you Maya Eitan Lena Shira and Amir they meet last week ? go yesterday ? eat for dinner ? travel to Paris ? bake cookies ? have a party ? 127 4 UNITPART 3 UNIT 1 PART 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר