עמוד:76

Answer the questions . E When and where did the story happen ? . 1 What was the name of the girl in the story ? . 2 What was the weather like ? . 3 Complete each sentence with F ONE word . Zhang went to a laundry to wash and dry her … . clothes . 1 The laundry was at the top of a tall … . . 2 Zhang opened her… because it was still raining . . 3 A strong . . . blew Zhang off the building . . 4 Zhang fell into a . . . . . 5 Choose the correct answer . G How did the umbrella save Zhang’s life ? . 1 a . It helped her find the laundry . b . It kept her dry . c . It slowed her down when she fell . How is Zhang today ? . 2 a . She is sick . b . She is fine . c . She is still in the hospital . In the famous movie, Mary Poppins , H Mary opens her umbrella and flies . Why did Zhang look like Mary Poppins ? ענו על השאלות . أجيبوا عن الأسئلة . השלימו כל משפט עם מילה אחת . أكملوا كلّ جملة بكلمة واحدة . בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . מדוע ז’אנג נראתה כמו מרי פופינס ? لماذا زانغ تشبه ماري بوبينز؟ 76

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר