עמוד:74

2 B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . Reading You are going to read a true story about a Chinese girl called Zhang Haijing . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ 1 PART Workbook, page 72 › With a partner, talk about the pictures . 2 Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . I think … I’m not sure … Maybe, because … שוחחו על התמונות . تحدّثوا عن الصور . NEW Words across building ( n ) decide dry ( v ) fell ( v ) held mistake luckily rain ( n, v ) roof umbrella tall wash ( v ) wind feel better look like save a life Workbook, page 73 › a long time clothes fall ( v ) hospital still strong wet 1 74

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר