עמוד:104

Review 104 Band I a lot of across autumn believe building ( n ) count ( v ) decide different dry ( v ) early end ( v ) expensive feel better fell ( v ) full go on grow happen hard ( adv ) held interesting look at lots of mistake Which word or expression does NOT A איזו מילה או ביטוי לא שייכים לכל קבוצה ? ? belong in each group أي كلمة أو عبارة غير تابعة لكلّ مجموعة؟ Choose the correct answer . B My friend lives across / that way the road from me . . 1 Kelli is looking for / staying her puppy . . 2 Peter surprised / counted his money . . 3 Gila hit / washed her clothes . . 4 The weather gets cooler in the autumn / season . . 5 Complete the sentences with the C words and expressions below . feel better friendly expensive We don’t have enough money to buy that . . . car . . 1 I like my neighbor . He is very . . . . . 2 How are you ? Do you . . . ? . 3 בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . השלימו את המשפטים עם המילים והביטויים שלמטה . أكملوا الجمل بالكلمات والعبارات الواردة أدناه . shape rainbow umbrella autumn 1 spring rain circle 2 wind mistake 3 farmer dry wash interesting 4 hard roof exciting 5 window season 6 Expansion back ( n ) cause ( v ) circle ( n ) farmer first of all flood ( n, v ) friendly hit ( v ) last ( v ) look for look like luckily nature rain ( n, v ) rainbow rice save a life roof season

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר