עמוד:98

. With a partner, talk about the pictures 2 Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . I think it’s important … I agree, but … Maybe someone wants to … שוחחו על התמונות . تحدّثوا عن الصورتين . Reading a Story You are going to read a mystery story about a little old lady . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ 4 PART Workbook, page 96 › bank moneyleave mistakefinally important 2 1 B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . pay quickly NEW Words believe friendly strangecount ( v ) different look at look for What’s the matter ? What’s up ? Workbook, page 97 › hard ( adv ) steal / stolehit ( v ) shocked 98

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר