עמוד:93

2 . With a partner, talk about the picture Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . I’d love to go … I think … . I prefer … שוחחו על התמונה . تحدّثوا عن الصورة . Reading You are going to read an article with some interesting facts about rainbows . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ 3 PART amazing inside lucky outside pilot rain sky Workbook, page 91 › B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . NEW Words Workbook, page 92 › back ( n ) touch ( v ) shape ( n ) stand ( v ) right second ( adj ) only rainbowhappen naturecircle ( n ) full the same 93 3 UNITPART 3 UNIT 1 PART 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר