עמוד:89

Grammar Modals In the interviews, people used modals to talk about things they can or must do . בראיונות, אנשים השתמשו ב - modals כדי לדבר על דברים שהם יכולים ( can ) או חייבים ( must ) לעשות . في المقابلات، استعمل أشخاص modals للتعبير عن أعمال يستطيعون ( can ) أو يجب عليهم ( must ) القيام بها . The verbs can and must are called modals . Modals come before the base form of the verb and add meaning to it . הפעלים can ו - must נקראים modals . ה - modals באים לפני הצורה הבסיסית של הפועל ומוסיפים לו משמעות . الفعلان can و - must يدعيان modals . يأتي الـ modals قبل صيغة الفعل الأساسية ويضيفان لها معنى . CAN / CAN’T We use can for ability . We can save a lot of money . She can’t run fast . We also use can for permission . You can go now . You can’t pay online . MUST / MUSTN’T Must is used for obligation . They must leave before the winter comes . Mustn’t is used for prohibition . You mustn’t swim here – it’s dangerous . A Find the modal in each sentence below . 1 You can take this road to Tel Aviv . can . 1 You can’t drive fast here . They are fixing the road . . 2 You must stop here . . 3 You mustn’t enter this road . . 4 You can park here . . 5 Match the sentences in exercise A1 2 to the road signs . c . 1 משתמשים ב - can כדי להביע יכולת . يُستعمل can للتعبير عن المقدرة . משתמשים ב - can גם למתן רשות . يُستعمل can لإعطاء الإذن أيضًا . משתמשים ב - must כדי להביע חובה . يُستعمل must للتعبير عن الواجب . משתמשים ב - mustn’t כדי להביע איסור . يُستعمل mustn’t للتعبير عن الحظر والنهي . מיצאו את ה - modal בכל משפט שלמטה . جدوا الـ modal في كلّ جملة واردة أدناه . התאימו את המשפטים לתמרורים . لائموا الجمل لعلامات الطرق . Te l Av i v a . b . d . e . c . 89 3 UNITPART 2

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר