עמוד:87

Which interview do you think was more D interesting ? Why ? FACTS AND OPINIONS A fact is a true statement that can be proved . The month of April has 30 days . An opinion is what someone thinks, feels or believes . Spring is the most beautiful season of all . In an interview, we read both facts and opinions . 1 Which of the sentences below are facts ? Which are opinions ? I think it is very exciting . opinion . 1 Millions of birds come to the Hula Valley each year . . 2 It is a good idea to visit the Hula Nature Reserve in the early morning . . 3 Spring is the best time to visit the Hula Valley . . 4 In the autumn, millions of birds rest at the Hula Nature Reserve . . 5 Write two facts and two opinions 2 about Israel . The Dead Sea is the lowest place on Earth . ( fact ) Jerusalem is a beautiful city . ( opinion ) Word Power A Are the sentences true or false ? Pay attention 1 to the new words in bold . You can return a book to the library . . 1 Teens usually go to bed early . . 2 When something is free, it is very expensive . . 3 People need to rest when they are not tired . . 4 The weather changes in the autumn . . 5 You can see many flowers in the spring . . 6 Correct the THREE false sentences . 2 איזה ראיון מעניין יותר ? מדוע ? أي مقابلة مثيرة للاهتمام أكثر؟ لماذا؟ E עובדה ( fact ) היא אמירה נכונה שניתן להוכיח אותה . الحقيقة ( fact ) هي قول يمكن إثباته . דעה ( opinion ) היא מה שמישהו חושב, מרגיש או מאמין . الرأي ( opinion ) هو ما يعتقد به أحد، يشعره أو يؤمن به . עובדה או דעה ? حقيقة أم رأي؟ כתבו שתי עובדות ושתי דעות על ישראל . أكتبوا حقيقتين ورأيين عن إسرائيل . נכון או לא נכון ? صحيح أم غير صحيح؟ תקנו את שלושת המשפטים שאינם נכונים . صحّحوا الجمل الثلاث غير الصحيحة . 87 3 2 UNITPART

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר