עמוד:85

NOW READ Samira interviewed two people about the first rain of the C season . Read the interview below and the interview on page 86 and do the exercises that follow . קראו וענו על השאלות . إقرأوا وأجيبوا عن الأسئلة . ? Are the sentences true or false Moshe lives on a kibbutz in the north of Israel . . 1 Moshe doesn’t like rain . . 2 Farmers can save a lot of money when it rains . . 3 Last year, a hailstorm destroyed fruit trees on Moshe’s kibbutz . . 4 Moshe picks the fruit on a rainy day . . 5 נכון או לא נכון ? صحيح أم غير صحيح؟ 1 INTERVIEW SAMIRA : How do you feel about the first rain ? MOSHE : I think it’s very exciting and, as a farmer, I feel happy . We can save a lot of money . SAMIRA : Why is that ? MOSHE : Because we don’t have to pay for water when it rains . As you know, water is expensive in Israel . SAMIRA : Does the rain sometimes cause problems for you ? MOSHE : No, but hailstorms 1 do . Last year, a hailstorm destroyed 2 the avocados and apples when they were still on the trees . SAMIRA : So what kind of weather do you like – sunny weather or lots of rain ? MOSHE : Hmm . That’s an interesting question . I think three days of rain, and then three days of sun . That way, there is not too much mud 3 and we can go out and pick the fruit 4 . And of course, no hailstorms ! ON A KIBBUTZ IN THE NORTH OF ISRAEL סופות ברד / عواصف البرد hailstorms 1 השמידה / دمّرت destroyed 2 85 בוץ / وحل mud 3 לקטוף ( פירות ) / نقطف ( الثمار ) pick the fruit 4 3 UNITPART 2

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר