עמוד:83

? Have you ever seen a flood Yes, I saw one a few years ago . NOW LISTEN C Translate the questions below . 1 a . How long does the monsoon season last ? b . Do the monsoon rains cause many problems ? c . What about the farmers ? d . How do the people feel about all this rain ? e . What is the monsoon season ? Listen to the interview . Number the questions 2 in exercise C1 in the order that you hear them on page 81 of your Workbook . Listen again and choose the correct answer D on page 81 of the Workbook . The monsoon season in India begins in … . . 1 a . April b . September Sometimes, it doesn’t rain for a few … during the monsoon season . . 2 a . weeks b . days The farmers feel … when the monsoon rains begin . . 3 a . sad b . happy Farmers grow … during the monsoon season . . 4 a . rice b . apples At the end of the interview, Larry talks about … . . 5 a . floods b . the sun With a partner, ask and answer the questions . E Use the Useful Language that follows to help you . Have you ever seen a flood ? . 1 What happened ? . 2 תרגמו את השאלות . ترجموا الأسئلة . האזינו לראיון . מספרו את השאלות לפי הסדר בו אתם שומעים אותן . إستمعوا إلى المقابلة . رقّموا الأسئلة حسب الترتيب الذي تسمعونها . האזינו שוב ובחרו את התשובה הנכונה . إستمعوا مرة أخرى واختاروا الإجابة الصحيحة . שאלו וענו על השאלות . إسألوا وأجيبوا عن السؤالين . 82 Workbook, page › USEFUL LANGUAGE Yes, I saw one a few years ago . No, but I saw one on the news . The people … The houses … The roads … 3 UNITPART 1 83

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר