עמוד:70

Choose the correct answer . A We enjoyed the festival very much . It was all the time / great fun . . 1 Mike wants to late at night / spend the night with his friends . . 2 Mary and Jane had a fight . They don’t speak to each other / the last minute . . 3 Lyn needs your help . Please come right away / best of all ! . 4 Please listen . I have something important / free to tell you . . 5 The road is wet . Please save money / be careful . . 6 Which TWO words can follow the verb B in bold ? throw a tomato light a ball . 1 build a castle a house a bird . 2 collect money tickets lakes . 3 fly a journey a plane around the world . 4 drive wings late at night a long time . 5 a waste of food flight time . 6 C Give examples for each of the following . Pay attention to the new words in bold . the name of a street . 1 something you can do online . 2 something soft . 3 a famous singer . 4 something that can fly . 5 בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . בחרו שתי מילים שיכולות לבוא אחרי המילים המודגשות . إختاروا كلمتين يمكنهما أن تأتيا بعد الكلمات المشدّدة . תנו דוגמאות . שימו לב למילים המודגשות . أعطوا أمثلة . انتبهوا إلى الكلمات المشدّدة . Band I all the time around the world be careful Expansion a waste of bird collect best of all between build catch clean ( adj ) difference dirty don’t worry each other clear ( adj ) close ( adv ) cost ( v ) dark drive ( v ) excited exciting famous fight ( n ) everything fact feel sorry finished fly / flew flight journey lake midnight free get from place to place great fun great news millions miss ( v ) online Review 70

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר