עמוד:66

NEW Words Reading a Story You are going to read the story of Daedalus and Icarus . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ dangerous youngstrong worriedpleasant specialimportant nice With a partner, talk about the characters 2 from the story that you are going to read . Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . I think he looks … I agree . I think he’s … I’m not sure . He doesn’t look … שוחחו על הדמויות . تحدّثوا عن الشخصيات . B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . bird nothingfree ideafamous finishedcollect excitedbuild close ( adv ) be careful don’t worry feel sorry Workbook, page 65 › Workbook, page 64 › 4 PART ready right away Ic a r u sDa e d a l u s Ki n g Mi n o s 66

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר