עמוד:65

? When is the party . 1 B Correct Mari’s post . Use capital letters 1 תקנו את הפוסט של מרי . . and the correct punctuation صحّحوا منشور ( بوست ) ماري . Answer Mari’s post . Use capital letters 2 ענו על הפוסט של מרי . . and the correct punctuation ردّوا على منشور ماري . אנחנו משתמשים ב : / نستعمل : נקודה ( . ) בסוף משפט . النقطة ( . ) في نهاية جملة . סימן שאלה ( ? ) בסוף שאלה . علامة الاستفهام ( ؟ ) في نهاية سؤال . סימן קריאה ( ! ) כדי להראות רגש חזק . علامة التعجب ( ! ) لنشير إلى شعور قوي . Writing Punctuation We use : a period ( . ) at the end of a sentence . It is a beautiful day . a question mark ( ? ) at the end of a question . Where do you live ? an exclamation point ( ! ) to show strong feeling . That’s wonderful ! Correct the sentences . Use capital letters A הוסיפו אותיות גדולות וסימני פיסוק למשפטים . . and the correct punctuation أضيفوا أحرف كبيرة وعلامات ترقيم للجمل . 63 Workbook, page › Noam online when is the party . 1 33 33 . 15 it is on tuesday afternoon . 2 34 . 15 where is the party . 3 33 34 . 15 it is at the beach in netanya . 4 35 . 15 great . 5 33 36 . 15 my name is mari an d i live in finland it is winter here and it is freezing cold i hate the winter what is the weather like in your country is it sunny and warm Posted 8 : 27 a . m . Wednesday, January 9 65 2 UNITPART 3 UNIT 1 PART 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר